the best apology is changed behavior

Jag skapar ett hållbart paradis i samarbete med naturen och familjen, ett paradis var vi kopplar av, odlar nyttiga växter och nya sätt att tänka, se och agera. Lidhem, mitt livsverk.

-Riquette-