Det är trevligt när det surrar.

Det är trevligt när det surrar.

Hur glad skulle våra nyttoinsekter bli om vi alla skulle så minst 1 m2 dragväxter i vår trädgård?

gröngödsel kvadrant i min odling 2019

Vi människor är helt beroende av att pollineringen fungerar för vår matförsörjning. Därför är vi också beroende av att det finns tillräckligt många bin, humlor och andra pollinerare. Men pollineringen är också viktig för växterna själva, oavsett om vi äter dem eller inte eller om vi njuter av blomsterprakt eller inte. Växternas förmåga att föröka sig är viktig för att behålla en rik biologisk mångfald. Det skriver naturskyddsföreningen på deras hemsida.

Jag vill göra skillnad för bin och humlor genom att plantera växter som är rika på pollen och nektar. De gillar samma växter som jag tycker om, de som smakar, doftar eller blommar vackert. Jag har planterat sälg och hassel som blommar tidigt och är rik på pollen som behövs när bi- och humlesamhällena ska komma igång efter vintern. Jag har kryddväxter, bärbuskar och fruktträd. Men det mest synliga och hörbara (!) resultatet är kvadraten i min odling var jag har sått 100 kvm dragväxter för bi, humlor och andra nyttoinsekter. Blandningen är inte bara nyttigt till insekterna. Den är mattbildande så att ogrässet kvävs och kan myllas när i jorden som gröngödsel i slutet av säsongen (tillsammans med en kvävefixerande växt).

Ta utmaningen, så lite dragväxter nästa år!

Leave Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *