humlor

Det är trevligt när det surrar.

Hur glad skulle våra nyttoinsekter bli om vi alla skulle så minst 1 m2 dragväxter i vår trädgård? Vi människor är helt beroende av att pollineringen fungerar för vår matförsörjning. Därför är vi också beroende av att det finns tillräckligt många bin, humlor och andra pollinerare. Men pollineringen är också viktig för växterna själva, oavsett […]

Read More